Poker Club
I nostri tornei di Poker Online
Modalità di gioco:
Tipo di gioco:
Tipo di torneo:
Periodo:
Tornei programmati
Data Ora Tipo Nome Torneo Buy-In Fun/Real N.Iscritti
20-08-17 20:15 TX FreeBonus Festival 0.00 EUR 0
19-08-17 09:00 TX Freeroll mattiniero 0.00 EUR 0
19-08-17 17:00 TX Texas Rebuy 100€ 1.00 EUR 0
19-08-17 22:45 TX Turbo Freezout 6 MAX 5.00 EUR 0
19-08-17 19:05 TX Sat GTD Festival 1.00 EUR 0
19-08-17 10:00 TX Texas New Turbo 200€ 3.00 EUR 1
19-08-17 17:59 TX Sat Junior 0.50 EUR 0
19-08-17 11:30 TX Texas Rebuy 100€ 1.00 EUR 0
19-08-17 19:16 TX Micro Tilt 30€ 0.10 EUR 0
19-08-17 21:45 TX Sat GTD Festival 1.00 EUR 0
1 2 3 4 5 6
Slot&Go